ATRIBUT:                                        JMÉNO SVATÉHO/ SVATÉ:                     PATRON/KA:

- kdy slaví svátek                    

                                                           přesné nebo přibližné časové zařazení

 

Almužna                                            ALŽBĚTA UHERSKÁ – 17. 11.

                                                           *1207 hrad Sáros Patak - †1231 Marburg

                                                           (též růže, žebrák a džbán)

 

Almužna                                             ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11.                           Čech,

                                                           *1215 Praha - †1282 Praha                          nemocných,

                                                           (též odložená koruna, beránek,                          chudých,

                                                           kostel a žebrák)                                                           trpících

 

Almužna                                                         ZDISLAVA – 30. 5.                                       Čech

                                                           *kol.1215Křižanov na Moravě -                                rodiny,

 †1252 hrad Lemberk                                   

(též děti, nemocní, kostel a       

                                                           erb s lvicí)                                                      

 

Anděl                                                 ALFONS Z LIGUORI – 1. 8.                                    zpovědníků

                                                           *1696 Marianella u Neapole

-†1787 Nocera dei Pagani

(též psací náčiní a růženec)

 

Anděl                                                 JAN ZLATOÚSTÝ – 13. 9.                           kazatelů

                                                           *kol 345 Antiochie -†407 Komana                

                                                           (též holubice a kniha)

 

Anděl                                                 MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též kajícnice, jeskyně, lebka, krucifix                kajících se

                                                           a trnová koruna)                                              hříšníků

 

Anděl strážný po straně                    FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ  - 9. 3.                     Říma,

*1384 Řím - †1440 Řím                                  automobilistů

(též s košíkem chleba)                                                

 

Anděl u píšícího autora                     MATOUŠ – 21. 9.                                          celníků,

                                                           I. století                                                          bankovních

                                                           (též brk, měšec, kopí a kalamář)                                   úředníků                                                         

Beránek                                            ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11.                           Čech,

                                                           *1215 Praha - †1282 Praha                          nemocných,

                                                           (též odložená koruna, almužna, kostel                chudých,

                                                           a žebrák)                                                         trpících

                                                                                                                                

Beránek                                             JAN KŘTITEL – 24. 6.                                 Malty

I. století

(též kříž a nápis Ecce agnus Dei)

 

 

Beránek                                             PATRIK  - 17. 3.                                           Irska, horníků

*kol.385 Británie - †461Irsko                                   rolníků,

(též hadi a trojlist)                                            kovářů

 

Berla                                                  PROKOP – 4. 7.                                            Čech,

                                                           *konec X. stol. Chotoun u Českého Brodu     horníků,

 - †1053 Sázava                                                         rolníků

(též pastýřská hůl a řetěz s ďáblem)

 

Berla                                                  TOMÁŠ BECKET – 29. 12.

                                                           *1118 Londýn - †1170 Canterbury

                                                           (též palma, meč a pohár)

                                  

Berla opatská                                    KLÁRA – 11. 8.                                             malířů,

                                   *1194 Assisi  – †1253 San Damiano u Assisi vyšívaček,

                                                           (též klariska, kalich a monstrance)                     sklenářů,

                                                                                                                                  pradlen

 

Berla papežská                                  SILVESTR I. – 31. 12.                                   dobré úrody,

                                                           *? - † 335 Řím                                                domácích

(též papežské roucho, býk,                                zvířat

kniha a mušle)

 

Berle                                                  PETR  - 29. 6.                                                církve,

                                                           *? - †64 nebo 67 Řím                                     papežů

(též kniha, klíče, ryba a kohout)            

                                  

s Berlí v podobě řeckého

písmena tau                                       METODĚJ – 5. 7.                                         spolupatron

                                                           *?  Soluň - †885 Velehrad                             Evropy

                                                           (též v biskupském rouchu a mitra)                     (s Cyrilem)

 

Biret                                                  JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho,                                               mlynářů,

                                                           palma, 5 hvězd kolem hlavy, krucifix                  vorařů 

v pravici, kniha a prst na ústech)                                  

 

Biskup s berlou                                 MIKULÁŠ – 6. 12.                                        námořníků,

                                                           IV. století                                                        školáků

                                                           (též kotva a 3 zlaté koule,

                                                           měšce nebo jablka)

 

Biskup s palmovou ratolestí

a nástroji umučení (veslem, kopím

a halapartnou)                                    VOJTĚCH – 23. 4.                                        Čech

*kol.956 Libice - †997 Tentikken, Prusko

(též s vahami a růží na štítě)                

 

Biskup s mečem nebo

vzkříšeným mrtvým                           STANISLAV – 11. 4.                                     Polska

                                                           *1030  Szczepanow u Krakova - †1079 Krakov

 

 

v Biskupském rouchu                                   METODĚJ – 5. 7.                                         spolupatron

                                                           *?  Soluň - †885 Velehrad                             Evropy

                                                           (též s berlí v podobě řeckého                            (s Cyrilem)

                                                           písmena tau a mitra)

 

Brk                                                    AUGUSTIN – 28. 8.                                       teologů,

                                                           *354 Thagaste, Alžírsko - †430 Hippo Regius           knihtiskařů

                                                           (též stařec v biskupském rouchu, hůl

                                                           a kniha)

           

Brk                                                    MATOUŠ – 21. 9.                                          celníků,

                                                           I. století                                                          bankovních

                                                           (též anděl u píšícího autora, měšec,                    úředníků                                                          kopí a kalamář)

                                                          

Býk                                                    SILVESTR I. – 31. 12.                                   dobré úrody,

                                                           *? - † 335 Řím                                                domácích

(též papežské roucho, papežská berla,               zvířat

kniha a mušle)

 

Býk okřídlený                                               LUKÁŠ – 18. 10.                                            malířů,

                                                           *? - † I. stol. Antiochie, Sýrie                         lékařů

                                                           (též malířské náčiní a obraz P. Marie)

 

Černoch                                            FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 3. 12.               jezuitů

                                                           *1506 zámek Javier u Sangüesy

† 1552 Sancian u Kantonu

(též Ind, kříž, lilie a pochodně)

 

Děti                                                   ZDISLAVA – 30. 5.                                       Čech

                                                           *kol.1215Křižanov na Moravě -                                rodiny

 †1252 hrad Lemberk                                   

                                                           (též almužna, nemocní, kostel a

                                                           erb s lvicí)                                                                  

 

Drahokam                                          TOMÁŠ AKVINSKÝ – 28. 1.                                   vysokých škol

                                   *1225 Roccasecca u Neapole –

 †1274Fossanuova

                                                           (též kalich, holubice, kniha a slunce)                             

 

 

 

 

Drak                                                   IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též jezuita, kniha, planoucí srdce,                      těhotných

                                                           nápis IHS a 3 hřeby)

 

s Drakem bojující rytíř                      JIŘÍ – 24. 4.                                                   Anglie,                                                            *? - †303 Lydda, Palestina                             vojáků,

                                                                                                                                 jezdců,

                                                                      rytířských                                                                               řádů

 

Dýka                                                  ANEŽKA ŘÍMSKÁ – 21. 1.                          panen

uctívána už ve IV.století v Římě

(též meč, prsten a dlouhé

                                                           vlasy s věncem květů)                                     

 

Dýka                                                  LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, pochodeň, svítilna                               cných dětí,

                                                           kniha, palma a meč)                                         sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

Důtky                                                 BONIFÁC – 5. 6.                                          Německa,

*kol.675 Krirton - †754Dokkumi                  knihkupců,

(též kříž, liška, havran a kniha                           krejčích

                                                           probodnutá mečem)                                                    

 

Důtky                                                 FRANTIŠEK Z PAULY – 2. 4.                     poustevníků,

                                                           *1436 Paola, Kalábrie                                              mořeplavců,

 - †1507 Plessis-lès-Tours                              opatrovník

(též nápis Charitas  na řádovém šatu nebo        neplodných

 holi, lebka a potápějící se loď)                         manželství

 

Džbán                                                 ALŽBĚTA UHERSKÁ – 17. 11.

                                                           *1207 hrad Sáros Patak - †1231 Marburg      

                                                           (též růže, žebrák a almužna)

 

Ďáblova hlava                                   ANTONÍN VELIKÝ – 17. 1.                        kartáčníků,

                                                           *? Koma, Egypt  - †356 hora Golzim             řezníků,

(též zvonek, hůl v podobě                                 cukrářů

řeckého tau, hasičský hrnec a vepř)

                                    

Erb s lvicí                                          ZDISLAVA – 30. 5.                                       Čech,

                                                           *kol.1215Křižanov na Moravě -                                rodiny

 †1252 hrad Lemberk                                   

                                                            (též děti, nemocní, kostel a

                                                           almužna)                                                                    

 

 

Had                                                   JAN EVANGELISTA – 27.12.                      teologů,

                                                           I. století                                                          úředníků,

                                                           (též kniha (či svitek), orel a hrob)                      notářů

                                                                                                                                 spisovatelů

 

Hadi                                                   PATRIK  - 17. 3.                                           Irska, horníků

*kol.385 Británie - †461Irsko                                   rolníků,

(též trojlist a beránek)                                      kovářů

                                    

Hasičský hrnec                                  ANTONÍN VELIKÝ – 17. 1.                        kartáčníků,

                                                           *? Koma, Egypt  - †356 hora Golzim             řezníků,

(též zvonek, ďáblova hlava,                              cukrářů

                                                           hůl v podobě řeckého tau a vepř)                                   

 

Havran                                               BONIFÁC – 5. 6.                                          Německa,

*kol.675 Krirton - †754Dokkumi                  knihkupců,

(též kříž, důtky, liška a kniha                             krejčích

                                                           probodnutá mečem)                                                    

                                                          

 

Hlava s knížecí čapkou,                               

korunkou a závojem                          LUDMILA – 16. 9.                                        Čech,

                                   *? - †921 Tetín                                                          vinařů,

                                                           (též dlouhý plášť)                                             babiček,

                                                                                                                                 vychovatelů

 

s Hlavou sťatou                                 DIONÝSIUS (DENIS)           - 9. 10.                         Paříže

                                                           III. století

 

Holubice                                            BAZIL VELIKÝ – 2. 1.  

                                                           *330 Cesarea - †379 Cesarea

 (též knihy a plamen)   

              

Holubice                                            FABIÁN – 20. 1.

*? - †250

(též meč)                                                       

 

Holubice                                            JAN ZLATOÚSTÝ – 13. 9.                           kazatelů

                                                           *kol 345 Antiochie -†407 Komana                

                                                           (též anděl a kniha)

 

Holubice                                            ŘEHOŘ VELIKÝ – 3. 9.                               hudebníků,

*kol 540 Řím - † 604 Řím                               zpěváků

(též kniha a chudí)

 

Holubice                                            SCHOLASTIKA – 10. 2.

                                                           *480 Norcia - †543 Pimmariola

 (též krucifix a lilie)                  

 

 

Holubice                                            TOMÁŠ AKVINSKÝ – 28. 1.                                   vysokých škol

                                   *1225 Roccasecca u Neapole –

 †1274Fossanuova

                                                           (též kalich, drahokam, kniha a slunce)                          

 

Holubičky                                          ANNA – 26. 7.                                                           Bretaně,

I. století                                                          horníků

(též se starcem s knihou – její manžel                lodníků,

sv. Jáchym, a jako žena v šátku)                                   matek a manželů,

                                                                                  vdov a 

                                                                       chudých                      

Hostie                                                ANTONÍN Z PADOVY – 13. 6.                    pekařů,

*1195 Lisabon - †1231Arcela u Padovy                   cestujících

(též nese Ježíška,

káže rybám a monstrance)                                          

 

Hostie                                                JAN KAPISTRÁNSKÝ – 23. 10.      

                                                           *1386 Capestrano - †1456 Ilok na Dunaji

                                                           (též kříž a korouhev)

 

Housle                                               CECÍLIE – 22. 11.                                        hudebníků,

                                                           *?  - † ?                                                         básníků

                                                           (též varhany, loutna, růže a lilie)

 

Hranice                                              POLYKARP – 23. 2.

*75-82 - †155 Smyrna

 (též meč a koruna)     

 

Hrob                                                  JAN EVANGELISTA – 27.12.                      teologů,

                                                           I. století                                                          úředníků,

                                                           (též kniha (či svitek), orel a had)                       notářů

                                                                                                                                 spisovatelů

 

3 Hřeby                                              IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též jezuita, kniha, planoucí srdce,                      těhotných

                                                           nápis IHS a drak)

 

Husa                                                  MARTIN – 11. 11.                                         vojáků,

                                                           *kol. 316 Sabaria - †397 Candes                  jezdců,

                                                           (též jezdec na koni, s půleným pláštěm               zbrojířů

                                                           a žebrák u koně)

 

Hůl                                                     AUGUSTIN – 28. 8.                                       teologů,

                                                           *354 Thagaste, Alžírsko - †430 Hippo Regius           knihtiskařů

                                                           (též stařec v biskupském rouchu, brk

                                                           a kniha)

Hůl                                                     FILIP NERI – 26. 5.

                                                           *1515 Florencie - †1595 Řím

(též planoucí srdce a růženec)              

 

Hůl                                                     JOSEF – 19. 3.                                                          řemeslníků,

I. století                                                          tesařů,

(též nástroje tesařské a nese Ježíška)                            dřevorubců,

                                                                                  truhlářů

 

Hůl pastýřská                                                PROKOP – 4. 7.                                            Čech,

                                                           *konec X. stol. Chotoun u Českého Brodu     horníků,

 - †1053 Sázava                                                         rolníků

(též berle a řetěz s ďáblem)

 

Hůl v podobě řeckého tau                 ANTONÍN VELIKÝ – 17. 1.                        kartáčníků,

                                                           *? Koma, Egypt  - †356 hora Golzim             řezníků,

(též zvonek, ďáblova hlava,                              cukrářů

                                                            hasičský hrnec a vepř)                                   

 

Hůl v ruce                                          JAKUB – 25. 7.                                             Španělska

I. století

                                                           (též mošna zdobená mušlí)

 

5 Hvězd kolem hlavy                                    JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho                                    mlynářů,

                                                           biret, palma, krucifix v pravici,                           vorařů 

                                                           kniha a prst na ústech)             

 

Chléb                                                           VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                mládeže,

(též kohout, lev, kostel, koruna a kniha)                         vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

 

s Chlapci                                            JAN BOSCO -  31. 1.                                                mládeže

                                                           *1815 Becchi u Turína - † 1888 Turín          

(též v kněžském rouchu)

           

Chudí                                                 ŘEHOŘ VELIKÝ – 3. 9.                               hudebníků,

*kol 540 Řím - † 604 Řím                               zpěváků

(též kniha a holubice)

 

Ind                                                     FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 3. 12.               jezuitů

                                                           *1506 zámek Javier u Sangüesy

† 1552 Sancian u Kantonu

(též černoch, kříž, lilie a pochodně)

 

Jablko                                                           ZIKMUND – 30. 4.                                        Čech,

*? - † 525                                                      kajícníků

(též žezlo, koruna, meč)                       

 

3 Jablka zlatá

(nebo koule nebo měšce)                  MIKULÁŠ – 6. 12.                                        námořníků,

                                                           IV. století                                                        školáků

                                                           (též biskup s berlou a kotva)

 

Jehně                                                 FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10                     chudých,

                                                           *kol. 1189 Assisi  - †1226 Assisi                    zvířat,

                                                           (též ptáci, vlk, stigmata a kapuce                       přírody

                                                           na hlavě)

 

Jelen s parohy                                               HUBERT – 3. 11.                                          myslivců,

                                                           *? - † 757Lutych                                            střelců,

                                                                                                                                 kožešníků

 

Jeskyně                                             MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též kajícnice, anděl, lebka, krucifix                    kajících se

                                                           a trnová koruna)                                              hříšníků

 

Jezdec na koni                                              MARTIN – 11. 11.                                         vojáků,

                                                           *kol. 316 Sabaria - †397 Candes                  jezdců,

                                                           (též s půleným pláštěm, husa                             zbrojířů

                                                           a žebrák u koně)

 

Jezuita                                                           IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též drak, kniha, planoucí srdce,                         těhotných

                                                           nápis IHS a 3 hřeby)

 

Kadidlo                                             TŘI KRÁLOVÉ – 6. 1.                                 poutníků,

I. století                                                          hříšníků,

(též zlato a myrha)                                          Kolína

 

Kajícnice                                            MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též anděl, jeskyně, lebka, krucifix                     kajících se

                                                           a trnová koruna)                                              hříšníků

 

Kalamář                                             MATOUŠ – 21. 9.                                          celníků,

                                                           I. století                                                          bankovních

                                                           (též anděl u píšícího autora, měšec,                    úředníků                                                          kopí a brk)

 

Kalich                                                KLÁRA – 11. 8.                                             malířů,

                                   *1194 Assisi  – †1253 San Damiano u Assisi vyšívaček,

                                                           (též klariska, opatská berla a monstrance)          sklenářů,

                                                                                                                                  pradlen

 

Kalich                                                TOMÁŠ AKVINSKÝ – 28. 1.                                   vysokých škol

                                   *1225 Roccasecca u Neapole –

 †1274Fossanuova

                                                           (též drahokam, holubice, kniha a slunce)                       

 

Kalich s pavoukem                            NORBERT – 6. 6.

*1080 Xanten - † 1134 Magdeburk

 (též monstrance a kniha)         

 

Kameny                                             ŠTĚPÁN – 26. 12.                                          jáhnů,

                                                           I. století                                                          koní, kočích,

                                                           (též palmová ratolest)                                       zedníků

 

Kapuce na hlavě                                FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10                     chudých,

                                                           *kol. 1189 Assisi  - †1226 Assisi                    zvířat,

                                   (též ptáci, vlk, jehně a stigmata)                        přírody

                                                          

Kámen                                                           DOMINIK – 8. 8.                                          krejčích,

                                                           *1170 Calaruega u Burgosu                          ochránce

 - † 1221 Bologna                                          proti horečce

(též pes třímající v tlamě hořící                          krupobití

pochodeň, kniha a lilie)

 

Klariska                                             KLÁRA – 11. 8.                                             malířů,

                                   *1194 Assisi  – †1253 San Damiano u Assisi vyšívaček,

                                                           (též kalich, opatská berla a monstrance)            sklenářů,

                                                                                                                                 pradlen

 

Klíč                                                    JAN SARKANDER  - 6. 5.                           Čech,

                                                           *1576 Skočov, Slezsko - †1620 Olomouc      zpovědního

(též prst na ústech a kniha)                               tajemství

 

Klíče                                                  PETR  - 29. 6.                                                církve,

                                                           *? - †64 nebo 67 Řím                                     papežů

 (též kniha, berle, ryba a kohout)                      

 

Klobouk kardinálský                         JERONÝM – 30. 9.                                       překladatelů

                                                           *kol.345 Stridon, Dalmácie

† 419 Betlém 

(též stařec s dlouhým vousem a lev)

 

Kněz                                                  JAN MARIA VIANNEY – 4. 8.                    farářů

                                                           *1786 Dardilly - †1859 Ars

                                                           (též štóla)

 

v Kněžském rouchu                          JAN BOSCO -  31. 1.                                                mládeže

                                                           *1815 Becchi u Turína - † 1888 Turín          

                                                           (též s chlapci)                                     

 

Kniha                                                 ALBERT VELIKÝ – 15. 11.                         teologů,

                                                           *kol. 1200 Lauingen                                      přírodovědců

† 1280 Kolín nad Rýnem

 

Kniha                                                 AUGUSTIN – 28. 8.                                       teologů,

                                                           *354 Thagaste, Alžírsko - †430 Hippo Regius           knihtiskařů

                                                           (též stařec v biskupském rouchu, hůl

                                                           a brk)

 

Kniha                                                 BARNABÁŠ – 11. 6.

                                                           *? - † kol.60

(též olivová ratolest)                            

 

Kniha                                                 BARTOLOMĚJ – 24. 8.                               sedláků, krej-

                                                           I. století                                                          čích, vinařů,

                                                           (též nůž)                                                          pastevců, řez-

                                                                                                                                 níků, koželu-

                                                                                                                                 hů, knihva-

                                                                                                                                 začů

 

Kniha                                                 BEDA CTIHODNÝ – 25. 5.

*674 Wearmouth - † 735 Jarrow

 (též pravítko a násadka)          

 

Kniha                                                 BERNARD Z CLAIRVAUX – 20. 8.            včelařů,

*1090 zámek de Fontaine u Dijonu               voskařů

†1153 Clairvaux

(též kříž a úl)

 

Kniha                                                 DOMINIK – 8. 8.                                          krejčích,

                                                           *1170 Calaruega u Burgosu                          ochránce

 - † 1221 Bologna                                          proti horečce

(též pes třímající v tlamě hořící                          krupobití

pochodeň, kámen a lilie)

 

Kniha                                                 IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též jezuita, drak, planoucí srdce,                       těhotných

                                                           nápis IHS a 3 hřeby)

 

Kniha                                                 JAN EVANGELISTA – 27.12.                      teologů,

(či svitek)                                          I. století                                                          úředníků,

                                                           (též had, orel a hrob)                                        notářů

                                                                                                                                 spisovatelů

 

Kniha                                                 JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho,                                               mlynářů,

                       biret, 5 hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici,      vorařů                                      palma a prst na ústech)                                   

 

Kniha                                                 JAN SARKANDER  - 6. 5.                           Čech,

                                                           *1576 Skočov, Slezsko - †1620 Olomouc      zpovědního

(též klíč a prst na ústech)                                 tajemství

 

 

Kniha                                                 JAN OD KŘÍŽE – 14. 12.                            

                                                           *1542 Fontiveros  - † 1591Ubeda

                                                           (též pero a kříž)

 

Kniha                                                 JANUÁRIUS – 19. 9.                                    ochránce

                                                           *?  - † kol.300 Pozzuoli                                             proti erupcím

                                                           (též biskupské roucho)                                      Vesuvu

 

Kniha                                                 JAN ZLATOÚSTÝ – 13. 9.                           kazatelů

                                                           *kol 345 Antiochie -†407 Komana                

                                                           (též holubice a anděl)

 

Kniha                                                 KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též srdce, kříž, prsten,

                                                           stigmata, trny a lilie)     

 

Kniha                                                 LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, pochodeň, svítilna                               cných dětí,

                                                           palma, meč a dýka)                                          sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

Kniha                                                 MATĚJ – 14. 5.

I. století

(též sekera)                                                    

 

Kniha                                                 NORBERT – 6. 6.

*1080 Xanten - † 1134 Magdeburk

                                                           (též monstrance a kalich s pavoukem)

 

Kniha                                                 PAVEL – 29. 6.                                              teologů

                                                           *5-15 Tarsos, Kilikie - † 67 Řím

(též meč)                                                       

 

Kniha                                                 PETR  - 29. 6.                                                církve,

                                                           *? - †64 nebo 67 Řím                                     papežů

                                                           (též klíče, berle, ryba a kohout)                        

 

Kniha                                                 PETR KANISIUS – 21. 12.

                                                           *1521 Nijmegen - † 1597 Fribourg

                                                           (též nápis Charitas)

 

Kniha                                                 ŘEHOŘ VELIKÝ – 3. 9.                               hudebníků,

*kol 540 Řím - † 604 Řím                               zpěváků

(též holubice a chudí)

 

Kniha                                                 SILVESTR I. – 31. 12.                                   dobré úrody,

                                                           *? - † 335 Řím                                                domácích

(též papežské roucho, papežská berla,               zvířat

býk a mušle)

 

Kniha                                                 TOMÁŠ AKVINSKÝ – 28. 1.                                   vysokých škol

                                   *1225 Roccasecca u Neapole –

 †1274Fossanuova

 (též kalich, holubice,

                                                           drahokam a slunce)                                                     

 

Kniha                                                 VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                 mládeže,

(též kohout, lev, kostel, koruna a chléb)                         vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

             

Kniha probodnutá mečem                 BONIFÁC – 5. 6.                                          Německa,

*kol.675 Krirton - †754Dokkumi                  knihkupců,

(též kříž, důtky, havran a liška)                          krejčích

             

Knihy                                                 BAZIL VELIKÝ – 2. 1.  

                                                           *330 Cesarea - †379 Cesarea

 (též holubice a plamen)                       

 

Kohout                                               PETR  - 29. 6.                                                církve,

                                                           *? - †64 nebo 67 Řím                                     papežů

(též ryba, berle, kniha a klíče)                          

 

Kohout                                               VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                 mládeže,

(též kniha, lev, kostel, koruna a chléb)                           vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

 

 

 

 

Kopí                                                   MATOUŠ – 21. 9.                                          celníků,

                                                           I. století                                                          bankovních

                                                           (též anděl u píšícího autora, měšec,                    úředníků                                                          brk a kalamář)

 

Kopí                                                   ŠIMON a JUDA – 28. 10.                             

I.století

(též sekera)

 

Kopí                                                   TOMÁŠ – 3. 7.                                                          Portugalska,

                                                           *? - † I. století                                                architektů,

(též meč a úhelník)                                          geometrů, te-

                                                                                                                                  sařů, zedníků

 

Kopí s praporem                               VÁCLAV – 28. 9.                                           Čech

kol.905 - †929 nebo 935 Stará Boleslav

(též meč a štít

se svatováclavskou orlicí)

 

Korouhev                                          JAN KAPISTRÁNSKÝ – 23. 10.      

                                                           *1386 Capestrano - †1456 Ilok na Dunaji

                                                           (též kříž a hostie)

 

Koruna                                              POLYKARP – 23. 2.

*75-82 - †155 Smyrna

 (též meč a hranice)                            

 

Koruna                                               ŠTĚPÁN I. UHERSKÝ – 16. 8.                     Maďarska

* kol.970 Ostřihom - †1038 Budín

                                                           (též žezlo)

 

Koruna                                               VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                 mládeže,

(též kohout, lev, kostel, kniha a chléb)                           vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

             

Koruna                                               ZIKMUND – 30. 4.                                        Čech,

*? - † 525                                                      kajícníků

 (též žezlo, jablko, meč)                       

 

Koruna odložená                               ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11.                           Čech,

                                                           *1215 Praha - †1282 Praha                          nemocných,

                                                           (též beránek, almužna, kostel                            chudých,

                                                           a žebrák)                                                         trpících

 

 

 

Koruna s žezlem u nohou                  KAZIMÍR – 4. 3.                                           Polska,                                                                         *1458 Krakov - †1484 Grodno                                   Litvy, maltéz-

                                                                                                                                 ských rytířů,

                                                                                                                                 mládeže

 

 

 

 

Kostel                                                ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11.                           Čech,

                                                           *1215 Praha - †1282 Praha                          nemocných,

                                                           (též odložená koruna, almužna,                          chudých,

                                                           beránek a žebrák)                                            trpících

 

Kostel                                                            JAN NEPOMUK NEUMANN – 19. 6.   

                                                           *1811 Prachatice - †1860 Filadelfie 

(též kříž a

                                                           odznaky biskupské hodnosti)                                        

 

Kostel                                                VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                 mládeže,

(též kohout, lev, kniha, koruna a chléb)                          vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

             

Kostel                                                ZDISLAVA – 30. 5.                                       Čech,

                                                           *kol.1215Křižanov na Moravě -                                rodiny

 †1252 hrad Lemberk                                   

 (též děti, nemocní, almužna a erb s lvicí)

 

s Košíkem chleba                              FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ  - 9. 3.                     Říma,

*1384 Řím - †1440 Řím                                  automobilistů

(též anděl strážný po její straně)                                              

 

Kotva                                                 MIKULÁŠ – 6. 12.                                        námořníků,

                                                           IV. století                                                        školáků

                                                           (též biskup s berlou a 3 zlaté koule,

                                                           měšce nebo jablka)

 

Kotva                                                 RŮŽENA Z LIMY – 23. 8.                            zahrad,

                                                           *1586 Lima v Peru  -1617 Lima                                 zahradníků

                                                           (též růže, slavík a zajíc)

 

3 Koule zlaté

(nebo měšce nebo jablka)                 MIKULÁŠ – 6. 12.                                        námořníků,

                                                           IV. století                                                        školáků

                                                           (též biskup s berlou a kotva)

 

 

Krucifix                                              KAREL BOROMEJSKÝ – 4. 11.                 Lugana

                                                           *1538 Arona  -1584 Milán

                                                           (též lebka, nemocní a odznaky

                                                           kardinálského či biskupského úřadu)

 

Krucifix                                              MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též kajícnice, jeskyně, lebka, anděl                    kajících se

                                                           a trnová koruna)                                              hříšníků

 

Krucifix                                              SCHOLASTIKA – 10. 2.

                                                           *480 Norcia - †543 Pimmariola

 (též holubice a lilie)     

 

Krucifix v pravici                               JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho,                                               mlynářů,

                                                           biret, 5 hvězd kolem hlavy, palma,                     vorařů

                                                           kniha a prst na ústech)                                    

 

Kříž                                                    BERNARD Z CLAIRVAUX – 20. 8.            včelařů,

*1090 zámek de Fontaine u Dijonu               voskařů

†1153 Clairvaux

(též kniha a úl)

 

Kříž                                                    BONIFÁC – 5. 6.                                          Německa,

*kol.675 Krirton - †754Dokkumi                  knihkupců,

(též liška, důtky, havran a kniha                        krejčích

                                                           probodnutá mečem)                                                    

 

Kříž                                                    FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 3. 12.               jezuitů

                                                           *1506 zámek Javier u Sangüesy

† 1552 Sancian u Kantonu

(též černoch, Ind, lilie a pochodně)

                                  

Kříž                                                    JAN KAPISTRÁNSKÝ – 23. 10.      

                                                           *1386 Capestrano - †1456 Ilok na Dunaji

                                                           (též hostie a korouhev)

 

Kříž                                                    JAN KŘTITEL – 24. 6.                                 Malty

I. století

(též beránek a nápis Ecce agnus Dei)                                     

 

Kříž                                                    JAN NEPOMUK NEUMANN – 19. 6.   

                                                           *1811 Prachatice - †1860 Filadelfie 

(též kostel a odznaky biskupské hodnosti)                                            

 

Kříž                                                    JAN OD KŘÍŽE – 14. 12.                            

                                                           *1542 Fontiveros  - † 1591Ubeda

                                                           (též pero a kniha)

 

Kříž                                                    KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též kniha, srdce, prsten, stigmata,

trny a lilie)                                                      

 

Kříž                                                    LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též, pochodeň, svítilna                                      cných dětí,

                                                           kniha, palma, meč a dýka)                                sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

 

Kříž                                                    ONDŘEJ – 30. 11.                                         sedláků,

                                                           I. století                                                          rybářů

                                                           (též rybářská síť, ryba a provaz)

 

Lebka                                                           FRANTIŠEK Z PAULY – 2. 4.                     poustevníků,

                                                           *1436 Paola, Kalábrie                                              mořeplavců,

 - †1507 Plessis-lès-Tours                              opatrovník

(též nápis Charitas  na řádovém šatu nebo        neplodných

 holi, důtky a potápějící se loď)                         manželství

 

Lebka                                                KAREL BOROMEJSKÝ – 4. 11.                 Lugana

                                                           *1538 Arona  -1584 Milán

                                                           (též krucifix, nemocní a odznaky

                                                           kardinálského či biskupského úřadu)

 

Lebka                                                MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též kajícnice, jeskyně, anděl, krucifix                kajících se

                                                           a trnová koruna)                                              hříšníků

 

Lev                                                    JERONÝM – 30. 9.                                       překladatelů

                                                           *kol.345 Stridon, Dalmácie

† 419 Betlém 

(též stařec s dlouhým vousem a

kardinálský klobouk)

 

Lev                                                    VÍT  - 15. 6.                                                    Saska, Čech                                                    *? - † kol.304                                                 mládeže,

(též kohout, kniha, kostel, koruna a chléb)          vinařů, hostin-

                                                                      ských, lékár-

                                                                      níků, kovářů

 

 

 

Lev okřídlený                                    MAREK – 25. 4.                                            Benátek

                                                           I. století

                                                           (též psací náčiní)

 

Lilie                                                    CECÍLIE – 22. 11.                                        hudebníků,

                                                           *?  - † ?                                                         básníků

                                                           (též housle, loutna, růže a varhany)

 

Lilie                                                   DOMINIK – 8. 8.                                          krejčích,

                                                           *1170 Calaruega u Burgosu                          ochránce

 - † 1221 Bologna                                          proti horečce

(též pes třímající v tlamě hořící                          krupobití

pochodeň, kniha a kámen)

 

Lilie                                                   FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 3. 12.               jezuitů

                                                           *1506 zámek Javier u Sangüesy

† 1552 Sancian u Kantonu

(též černoch, Ind, kříž a pochodně)

 

Lilie                                                   KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též kniha, kříž, prsten, stigmata,

trny a srdce)                                       

 

Lilie                                                   SCHOLASTIKA – 10. 2.

                                                           *480 Norcia - †543 Pimmariola

(též holubice a krucifix)

 

Liška                                                  BONIFÁC – 5. 6.                                          Německa,

*kol.675 Krirton - †754Dokkumi                  knihkupců,

(též kříž, důtky, havran a kniha                          krejčích

                                                           probodnutá mečem)                                                    

 

Loď potápějící se                              FRANTIŠEK Z PAULY – 2. 4.                     poustevníků,

                                                           *1436 Paola, Kalábrie                                              mořeplavců,

 - †1507 Plessis-lès-Tours                              opatrovník

(též nápis Charitas  na řádovém šatu nebo        neplodných

 holi, lebka a důtky)                                         manželství

 

Loutna                                                CECÍLIE – 22. 11.                                        hudebníků,

                                                           *?  - † ?                                                         básníků

                                                           (též housle, varhany, růže a lilie)

 

Malířské náčiní                                LUKÁŠ – 18. 10.                                            malířů,

                                                           *? - † I. stol. Antiochie, Sýrie                         lékařů

                                                           (též okřídlený býk a obraz P. Marie)

 

 

 

Meč                                                   ANEŽKA ŘÍMSKÁ – 21. 1.                          panen

uctívána už ve IV.století v Římě

                                                           (též prsten, dýka a dlouhé

                                                           vlasy s věncem květů)                                     

 

Meč                                                   FABIÁN – 20. 1.

*? - †250

(též holubice)                                      

 

Meč                                                   LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, pochodeň, svítilna                               cných dětí,

                                                           kniha, palma a dýka)                                        sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

 

Meč                                                   PAVEL – 29. 6.                                              teologů

                                                           *5-15 Tarsos, Kilikie - † 67 Řím

(též kniha)                                                      

 

Meč                                                   POLYKARP – 23. 2.

*75-82 - †155 Smyrna

                                                           (též hranice a koruna)

 

Meč                                                   TOMÁŠ BECKET – 29. 12.

                                                           *1118 Londýn - †1170 Canterbury

                                                           (též palma, berle a pohár)

 

Meč                                                   VÁCLAV – 28. 9.                                           Čech

kol.905 - †929 nebo 935 Stará Boleslav

(též kopí s praporem a štít

se svatováclavskou orlicí)

 

Meč                                                   TOMÁŠ – 3. 7.                                                          Portugalska,

                                                           *? - † I. století                                                architektů,

(též kopí a úhelník)                                           geometrů, te-

                                                                                                                                 sařů, zedníků

 

Meč                                                   ZIKMUND – 30. 4.                                        Čech,

*? - † 525                                                      kajícníků

                                                           (též žezlo, jablko, koruna)                     

 

3 Měšce zlaté

(nebo koule nebo jablka)                  MIKULÁŠ – 6. 12.                                        námořníků,

                                                           IV. století                                                        školáků

                                                           (též biskup s berlou a kotva)

 

 

 

 

Měšec                                                MATOUŠ – 21. 9.                                          celníků,

                                                           I. století                                                          bankovních

                                                           (též anděl u píšícího autora, brk,             úředníků                                                          kopí a kalamář)

 

Mitra                                                  METODĚJ – 5. 7.                                         spolupatron

                                                           *?  Soluň - †885 Velehrad                             Evropy

                                                           (též s berlí v podobě řeckého                            (s Cyrilem)

                                                           písmena tau a v biskupském rouchu)

 

 

Mladík přivázaný ke sloupu

či stromu a probodaný šípy               ŠEBESTIÁN – 20. 1.                                     vojáků,                                                *? - † 288 Řím                                                válečných in-

                                                                                                                                 validů,

                                                                                                                                  ochránce proti

                                                                                                                                 moru

 

v Mnišském hábitu s knihou            CYRIL – 5. 7.                                                spolupatron

                                                           *827 Soluň - † 869 Řím                                             Evropy (s Me-

(též skříňka s ostatky)                                      todějem)

 

Model kostela – drží jej v ruce         HEDVIKA – 16. 10.                                       Polska,

                                                           *1175 hrad Andechs                                      Slezska,

- †1243 Třebnice, Slezsko                              snoubenců,

(též cisterciácký oděv a                                               vyhnanců

bosé nohy)                                                      z vlasti

 

Monstrance                                       ANTONÍN Z PADOVY – 13. 6.                    pekařů,

*1195 Lisabon - †1231Arcela u Padovy                   cestujících

(též hostie, káže rybám

                                                           a nese Ježíška)                                               

 

Monstrance                                       KLÁRA – 11. 8.                                             malířů,

                                   *1194 Assisi  – †1253 San Damiano u Assisi vyšívaček,

                                                           (též klariska, opatská berla a kalich)                  sklenářů,

                                                                                                                                 pradlen

 

Monstrance                                       NORBERT – 6. 6.

*1080 Xanten - † 1134 Magdeburk

                                                           (též kniha a kalich s pavoukem)

 

Mošna zdobená mušlí                                   JAKUB – 25. 7.                                             Španělska

I. století

                                                           (též hůl v ruce)

 

 

 

Mušle                                                SILVESTR I. – 31. 12.                                   dobré úrody,

                                                           *? - † 335 Řím                                                domácích

(též papežské roucho, papežská berla,               zvířat

kniha a býk)

 

Myrha                                                TŘI KRÁLOVÉ – 6. 1.                                 poutníků,

I. století                                                          hříšníků,

(též zlato a kadidlo)                                         Kolína

 

Naběračka                                        MARTA – 29. 7.                                            hospodyněk,

                                                           I. století                                                          hostinských,

                                                           (též svazek klíčů a nádoba)                               hoteliérů

 

Nádoba                                               MARTA – 29. 7.                                            hospodyněk,

                                                           I. století                                                          hostinských,

                                                           (též svazek klíčů a naběračka)                          hoteliérů

 

Nádoba s léky                                    KOSMA a DAMIÁN – 26. 9                         lékařů,

                                                           *?? - † ??                                                      lékárníků

                                                           (též lékařské nástroje)

 

Nádoba s vodou zalévající oheň        FLORIÁN – 4. 5.                                           hasičů, 

*? - †304                                                       ochránce

                                                                                                                                 proti ohni

 

Nápis Ecce agnus Dei                                    JAN KŘTITEL – 24. 6.                                 Malty

I. století

(též kříž a beránek)                             

 

Nápis Charitas                                               PETR KANISIUS – 21. 12.

                                                           *1521 Nijmegen - † 1597 Fribourg

                                                           (též kniha)

 

Nápis Charitas  na řádovém

šatu nebo holi                                    FRANTIŠEK Z PAULY – 2. 4.                     poustevníků,

                                                           *1436 Paola, Kalábrie                                              mořeplavců,

 - †1507 Plessis-lès-Tours                              opatrovník

(též důtky, lebka                                              neplodných

a potápějící se loď)                                          manželství

 

Nápis IHS                                          IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též jezuita, kniha, planoucí srdce,                      těhotných

                                                           drak a 3 hřeby)

 

Nápis Post sex                                                WOLFGANG – 31. 10.                                  Bavorska

                                                           *kol. 930 Pfulingen

† 994 Pupping, Horní Rakousy

(též nápis sekera)

Násadka                                             BEDA CTIHODNÝ – 25. 5.

*674 Wearmouth - † 735 Jarrow

 (též pravítko a kniha)              

 

Nástroje lékařské                             KOSMA a DAMIÁN – 26. 9                         lékařů,

                                                           *?? - † ??                                                      lékárníků

                                                           (též nádoba s léky)

 

Nástroje tesařské                              JOSEF – 19. 3.                                                           řemeslníků,

I. století                                                          tesařů,

(též hůl a nese Ježíška)                                                dřevorubců,

                                                                                  truhlářů

 

Nemocní                                            JAN Z BOHA – 8. 3.                                     nemocných a                            *1495 Montemar-o-Navo  - †1550 Granada            nemocnic

                                                           (též obraz a pytel)

 

Nemocní                                            KAREL BOROMEJSKÝ – 4. 11.                 Lugana

                                                           *1538 Arona  -1584 Milán

                                                           (též lebka, krucifix a odznaky

                                                           kardinálského či biskupského úřadu)

 

Nemocní                                            ZDISLAVA – 30. 5.                                       Čech,

                                                           *kol.1215Křižanov na Moravě -                                rodiny

 †1252 hrad Lemberk                                   

(též děti, almužna, kostel a

                                                           erb s lvicí)                                                                  

 

Nese Ježíška                                     ANTONÍN Z PADOVY – 13. 6.                    pekařů,

*1195 Lisabon - †1231Arcela u Padovy                   cestujících

(též hostie, káže rybám a monstrance)                                                             

Nese Ježíška                                     JOSEF – 19. 3.                                                          řemeslníků,

I. století                                                          tesařů,

(též nástroje tesařské a hůl)                                          dřevorubců,

                                                                                  truhlářů

 

Nohy bosé                                          HEDVIKA – 16. 10.                                       Polska,

                                                           *1175 hrad Andechs                                      Slezska,

- †1243 Třebnice, Slezsko                              snoubenců,

(též cisterciácký oděv a v ruce                         vyhnanců

drží model kostela)                                           z vlasti

 

Nůž                                                     BARTOLOMĚJ – 24. 8.                               sedláků, krej-

                                                           I. století                                                          čích, vinařů,

                                                           (též kniha)                                                       pastevců, řez-

                                                                                                                                 níků, koželu-

                                                                                                                                 hů, knihva-

                                                                                                                                 začů

 

Obraz                                                JAN Z BOHA – 8. 3.                                     nemocných a                            *1495 Montemar-o-Navo  - †1550 Granada            nemocnic

            (též nemocní a pytel)                           

 

Obraz P. Marie                                  LUKÁŠ – 18. 10.                                            malířů,

                                                           *? - † I. stol. Antiochie, Sýrie                         lékařů

                                                           (též malířské náčiní a okřídlený býk)

 

 

Oděv cisterciácký                             HEDVIKA – 16. 10.                                       Polska,

                                                           *1175 hrad Andechs                                      Slezska,

- †1243 Třebnice, Slezsko                              snoubenců,

(též bosé nohy a v ruce                                    vyhnanců

drží model kostela)                                           z vlasti

 

Odznaky biskupské hodnosti                       JAN NEPOMUK NEUMANN – 19. 6.   

                                                           *1811 Prachatice - †1860 Filadelfie 

                                                           (též kříž a kostel)         

 

Odznaky

kardinálského či biskupského úřadu           KAREL BOROMEJSKÝ – 4. 11.                 Lugana

                                                           *1538 Arona  -1584 Milán

                                                           (též lebka, nemocní a krucifix)

 

Okovy                                                HROZNATA – 14. 7.                                               

                                                           *kol. 1170 - †1217

                                                           (též žalář)

           

Orel                                                   JAN EVANGELISTA – 27.12.                      teologů,

                                                           I. století                                                          úředníků,

                                                           (též kniha (či svitek), had a hrob)                      notářů

                                                                                                                                 spisovatelů

 

Palma                                                JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho,                                               mlynářů,

                                                           biret, 5 hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici,      vorařů

                                                           kniha a prst na ústech)                                    

 

Palma                                                 LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, pochodeň, svítilna                               cných dětí,

                                                           kniha, dýka a meč)                                           sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

Palma                                                 TOMÁŠ BECKET – 29. 12.

                                                           *1118 Londýn - †1170 Canterbury

                                                           (též berle, meč a pohár)

 

Palma                                                 VAVŘINEC – 10. 8.                                      knihovníků,

                                                           *? - †258 Řím                                                 hasičů

                                                           (též rošt)

 

Palmová ratolest                                ŠTĚPÁN – 26. 12.                                          jáhnů,

                                                           I. století                                                          koní, kočích,

                                                           (též kameny)                                                   zedníků

 

Pero                                                   JAN OD KŘÍŽE – 14. 12.                            

                                                           *1542 Fontiveros  - † 1591Ubeda

                                                           (též kniha a kříž)

 

Pes třímající v tlamě                         

hořící pochodeň                                 DOMINIK – 8. 8.                                          krejčích,

                                                           *1170 Calaruega u Burgosu                          ochránce

 - † 1221 Bologna                                          proti horečce

(též kámen, kniha a lilie)                                   krupobití

 

Plamen                                               BAZIL VELIKÝ – 2. 1.  

                                                           *330 Cesarea - †379 Cesarea

                                                           (též holubice a knihy)               

 

Plášť dlouhý                                      LUDMILA – 16. 9.                                        Čech,

                                                           *? - †921 Tetín                                                          vinařů,

                                                           (též hlava s knížecí čapkou,                               babiček,

                                                           korunkou a závojem)                                        vychovatelů

 

s Pláštěm půleným                            MARTIN – 11. 11.                                         vojáků,

                                                           *kol. 316 Sabaria - †397 Candes                  jezdců,

                                                           (též jezdec na koni, husa a                                zbrojířů

                                                            žebrák u koně)

 

Pohár                                                 TOMÁŠ BECKET – 29. 12.

                                                           *1118 Londýn - †1170 Canterbury

                                                           (též palma, meč a berle)

 

Pohár s hadem nebo krkavcem        BENEDIKT – 11. 7.                                      Evropy,

                                                           *kol.480 Nurisa - †547 Monte Cassino                     Západu

           

Pochodeň                                           LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, svítilna, kniha                                      cných dětí,

                                                           palma, dýka a meč)                                          sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

Pochodně                                           FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 3. 12.               jezuitů

                                                           *1506 zámek Javier u Sangüesy

† 1552 Sancian u Kantonu

(též černoch, Ind, kříž a lilie)

 

Pravítko                                             BEDA CTIHODNÝ – 25. 5.

*674 Wearmouth - † 735 Jarrow

 (též násadka a kniha)  

 

Provaz                                                ONDŘEJ – 30. 11.                                         sedláků,

                                                           I. století                                                          rybářů

                                                           (též rybářská síť, ryba a kříž)

 

Prst na ústech                                               JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též kanovnické roucho, palma                          mlynářů,

                       biret, 5 hvězd kolem hlavy, krucifix                    vorařů

v pravici, kniha)                                              

 

Prst na ústech                                               JAN SARKANDER  - 6. 5.                           Čech,

                                                           *1576 Skočov, Slezsko - †1620 Olomouc      zpovědního

(též klíč a kniha)                                              tajemství

                        

Prsten                                                ANEŽKA ŘÍMSKÁ – 21. 1.                          panen

uctívána už ve IV.století v Římě

(též meč, dýka a dlouhé

                                                           vlasy s věncem květů)                                     

 

Prsten                                                KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též kniha, kříž, srdce, stigmata, trny a lilie)                                                      

Psací náčiní                                        ALFONS Z LIGUORI – 1. 8.                                    zpovědníků

                                                           *1696 Marianella u Neapole

-†1787 Nocera dei Pagani

(též anděl a růženec)

 

Psací náčiní                                        MAREK – 25. 4.                                            Benátek

                                                           I. století

                                                           (též okřídlený lev)                                           

 

Ptáci                                                   BLAŽEJ – 3. 2.                                             Dubrovníku,

IV. století                                                        stavebních

(též svíce zkřížené, svíce hořící                         dělníků, česá-

a lesní zvířata)                                                 čů vlny,

                                                                      proti krčním

                                                                      bolestem

 

Ptáci                                                   FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10                     chudých,

                                                           *kol. 1189 Assisi  - †1226 Assisi                    zvířat,

                                                           (též vlk, jehně, stigmata a kapuce                      přírody

                                                           na hlavě)

 

Pytel                                                   JAN Z BOHA – 8. 3.                                     nemocných a                            *1495 Montemar-o-Navo  - †1550 Granada            nemocnic

(též nemocní a obraz)                          

 

Ratolest olivová                               BARNABÁŠ – 11. 6.

                                                           *? - † kol.60

                                                           (též kniha)                   

 

 

Rošt                                                    VAVŘINEC – 10. 8.                                      knihovníků,

                                                           *? - †258 Řím                                                 hasičů

                                                           (též palma)

 

Rošt                                                   VINCENC – 22. 1.                                         vinařů,

*? Huesca, Španělsko  - †304 Valencie                    námořníků,

(též vinný kámen)                                            drvoštěpů

 

Roucho biskupské                            JANUÁRIUS – 19. 9.                                    ochránce

                                                           *?  - † kol.300 Pozzuoli                                             proti erupcím

                                                           (též kniha)                                                       Vesuvu

 

Roucho kanovnické                          JAN NEPOMUCKÝ – 16. 5.                         Čech,

*kol.pol.XIV stol.. - †1393 Praha                  zpovědníků,

(též prst na ústech, palma                                 mlynářů,

                       biret, 5 hvězd kolem hlavy, krucifix                    vorařů

v pravici, kniha)

 

Roucho papežské                              SILVESTR I. – 31. 12.                                   dobré úrody,

                                                           *? - † 335 Řím                                                domácích

(též, papežská berla, býk                                  zvířat

kniha a mušle)

 

Růže                                                   ALŽBĚTA UHERSKÁ – 17. 11.

                                                           *1207 hrad Sáros Patak - †1231 Marburg

                                                           (též almužna, žebrák a džbán)

 

Růže                                                   CECÍLIE – 22. 11.                                        hudebníků,

                                                           *?  - † ?                                                         básníků

                                                           (též housle, loutna, varhany a lilie)

 

Růže                                                   RŮŽENA Z LIMY – 23. 8.                            zahrad,

                                                           *1586 Lima v Peru  -1617 Lima                                 zahradníků

                                                           (též zajíc, slavík a kotva)

 

Růže na štítě                                      VOJTĚCH – 23. 4.                                        Čech

*kol.956 Libice - †997 Tentikken, Prusko

(též jako biskup s palmovou ratolestí

a nástroji umučení (veslem, kopím a halapartnou),                      dále s vahami aj.)                                            

 

Růženec                                             ALFONS Z LIGUORI – 1. 8.                                    zpovědníků

                                                           *1696 Marianella u Neapole

-†1787 Nocera dei Pagani

(též psací náčiní a anděl)

 

Růženec                                             FILIP NERI – 26. 5.

                                                           *1515 Florencie - †1595 Řím

 (též planoucí srdce a hůl)                    

 

Ryba                                                   ONDŘEJ – 30. 11.                                         sedláků,

                                                           I. století                                                          rybářů

                                                           (též rybářská síť, kříž a provaz)

 

Ryba                                                   PETR  - 29. 6.                                                církve,

                                                           *? - †64 nebo 67 Řím                                     papežů

 (též kohout, berle, klíče a kniha)                      

 

Rybářská síť                                      ONDŘEJ – 30. 11.                                         sedláků,

                                                           I. století                                                          rybářů

                                                           (též ryba, kříž a provaz)

 

Ryby – káže jim                                  ANTONÍN Z PADOVY – 13. 6.                    pekařů,

*1195 Lisabon - †1231Arcela u Padovy                   cestujících

                                                           (též hostie, nese Ježíška a monstrance)                                                            

Řetěz s ďáblem                                PROKOP – 4. 7.                                            Čech,

                                                           *konec X. stol. Chotoun u Českého Brodu     horníků,

 - †1053 Sázava                                                         rolníků

(též pastýřská hůl a berle)

 

Sekera                                                          MATĚJ – 14. 5.

I. století

(též kniha)

 

Sekera                                                           ŠIMON a JUDA – 28. 10.                             

I.století

(též kopí)

 

Sekera                                                           WOLFGANG – 31. 10.                                  Bavorska

                                                           *kol. 930 Pfulingen

† 994 Pupping, Horní Rakousy

(též nápis Post sex)

 

Skříňka s ostatky                              CYRIL – 5. 7.                                                spolupatron

                                                           *827 Soluň - † 869 Řím                                             Evropy (s Me-

(též v mnišském hábitu s knihou)                       todějem)

Slavík                                                 RŮŽENA Z LIMY – 23. 8.                            zahrad,

                                                           *1586 Lima v Peru  -1617 Lima                                 zahradníků

                                                           (též růže, zajíc a kotva)

 

Slunce                                                TOMÁŠ AKVINSKÝ – 28. 1.                                   vysokých škol

                                   *1225 Roccasecca u Neapole –

 †1274Fossanuova

(též kalich, holubice,

                                                           kniha a drahokam)                                                      

 

Srdce                                                  KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též kniha, kříž, prsten, stigmata,

trny a lilie)                                                      

 

Srdce planoucí                                               FILIP NERI – 26. 5.

                                                           *1515 Florencie - †1595 Řím

                                                           (též hůl a růženec)                   

 

Srdce planoucí                                               IGNÁC Z LOYOLY – 31. 7.                          vojáků,

                                                           *? Auzpeitia, Španělsko - †1556 Řím             dětí,

                                                           (též jezuita, kniha, drak,                         těhotných

                                                           nápis IHS a 3 hřeby)

 

Srdce s křížem nebo s trním             FRANTIŠEK SALESKÝ – 24. 1.                                                                                         *1567 zámek Sales, Savojsko - †1622 Lyon     spisovatelů,

                                                                                                                                 tiskařů

 

Stařec v biskupském rouchu            AUGUSTIN – 28. 8.                                       teologů,

                                                           *354 Thagaste, Alžírsko - †430 Hippo Regius           knihtiskařů

                                                           (též brk, hůl a kniha)

 

Stařec s dlouhým vousem                 JERONÝM – 30. 9.                                       překladatelů

                                                           *kol.345 Stridon, Dalmácie

† 419 Betlém 

(též lev a kardinálský klobouk)

se Starcem s knihou –

její manžel sv. Jáchym                       ANNA – 26. 7.                                                           Bretaně,

I. století                                                          horníků

(též holubičky                                                  lodníků,

a jako žena v šátku)                                                     matek a manželů,

                                                                                  vdov a 

                                                                                                                                 chudých          

Stigmata                                             FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10                     chudých,

                                                           *kol. 1189 Assisi  - †1226 Assisi                    zvířat,

                                                           (též ptáci, jehně, vlk a kapuce                           přírody

                                                           na hlavě)

 

Stigmata                                             KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

(též kniha, kříž, prsten, srdce, trny a lilie)                                                        

Svazek klíčů                                      MARTA – 29. 7.                                            hospodyněk,

                                                           I. století                                                          hostinských,

                                                           (též naběračka a nádoba)                                 hoteliérů

 

Svíce hořící                                        BLAŽEJ – 3. 2.                                             Dubrovníku,

IV. století                                                        stavebních

(též svíce zkřížené, ptáci                                   dělníků, česá-

a lesní zvířata)                                                 čů vlny,

                                                                      proti krčním

                                                                      bolestem

                                              

Svíce zkřížené                                               BLAŽEJ – 3. 2.                                             Dubrovníku,

IV. století                                                        stavebních

(též svíce hořící,                                               dělníků, česá-

lesní zvířata a ptáci)                                         čů vlny,

                                                                      proti krčním

                                                           bolestem

 

Svítilna                                               LUCIE – 13. 12.                                             slepců,

                                                           III. století                                                        nemo-

                                                           (též kříž, pochodeň,                                          cných dětí,

                                                           kniha, palma, dýka a meč)                                sklenářů,

                                                                                                                                 nožířů

 

Štít se svatováclavskou orlicí                      VÁCLAV – 28. 9.                                           Čech

kol.905 - †929 nebo 935 Stará Boleslav

(též kopí s praporem a meč)

 

Štóla                                                   JAN MARIA VIANNEY – 4. 8.                    farářů

                                                           *1786 Dardilly - †1859 Ars

                                                           (též kněz)

 

Trnová koruna                                  MARIE MAGDALÉNA – 22. 7.                   zkroušených

                                                           I. století                                                          žen,

                                                           (též kajícnice, jeskyně, lebka, krucifix                kajících se

                                                           a anděl)                                                                       hříšníků

 

Trojlist                                               PATRIK  - 17. 3.                                           Irska, horníků

*kol.385 Británie - †461Irsko                                   rolníků,

(též hadi a beránek)                                         kovářů

 

 

 

Trny                                                   KATEŘINA SIENSKÁ – 29. 4.                    Itálie    

                                                           *1347 Siena - †1380 Řím

                                                           (též kniha, kříž, prsten,   stigmata,

srdce a lilie)     

 

Úhelník                                             TOMÁŠ – 3. 7.                                                          Portugalska,

                                                           *? - † I. století                                                architektů,

(též meč a kopí)                                               geometrů, te-

                                                                                                                                 sařů, zedníků

 

Úl                                                       BERNARD Z CLAIRVAUX – 20. 8.            včelařů,

*1090 zámek de Fontaine u Dijonu               voskařů

†1153 Clairvaux

(též kříž a kniha)

 

Váhy                                                  VOJTĚCH – 23. 4.                                        Čech

*kol.956 Libice - †997 Tentikken, Prusko

                                                           (též jako biskup s palmovou ratolestí

a nástroji umučení (veslem, kopím a

halapartnou), dále s růží na štítě aj.)                             

 

Varhany                                              CECÍLIE – 22. 11.                                        hudebníků,

                                                           *?  - † ?                                                         básníků

                                                           (též housle, loutna, růže a lilie)

                                                                      

Vepř                                                   ANTONÍN VELIKÝ – 17. 1.                        kartáčníků,

                                                           *? Koma, Egypt  - †356 hora Golzim             řezníků,

(též zvonek, hůl v podobě                                 cukrářů

řeckého tau, hasičský hrnec a ďáblova hlava)

 

Vinný kámen                                      VINCENC – 22. 1.                                         vinařů,

*? Huesca, Španělsko  - †304 Valencie                    námořníků,

                                               (též rošt)                                                         drvoštěpů        

 

Vlasy dlouhé s věncem květů                       ANEŽKA ŘÍMSKÁ – 21. 1.                          panen

uctívána už ve IV.století v Římě

(též meč, prsten a dýka)          

 

Vlk                                                     FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10                     chudých,

                                                           *kol. 1189 Assisi  - †1226 Assisi                    zvířat,

                                                           (též ptáci, jehně, stigmata a kapuce                   přírody

                                                           na hlavě)

 

Zajíc                                                  RŮŽENA Z LIMY – 23. 8.                            zahrad,

                                                           *1586 Lima v Peru  -1617 Lima                                 zahradníků

                                                           (též růže, slavík a kotva)

 

Zlato                                                   TŘI KRÁLOVÉ – 6. 1.                                 poutníků,

I. století                                                          hříšníků,

(též kadidlo a myrha)                                       Kolína

 

Zvířata lesní                                       BLAŽEJ – 3. 2.                                             Dubrovníku,

IV. století                                                        stavebních

(též svíce zkřížené, svíce hořící                         dělníků, česá-

a ptáci)                                                           čů vlny,

                                                                      proti krčním

                                                                      bolestem

 

Zvonek                                               ANTONÍN VELIKÝ – 17. 1.                        kartáčníků,

                                                           *? Koma, Egypt  - †356 hora Golzim             řezníků,

(též, hůl v podobě                                             cukrářů

řeckého tau, ďáblova hlava,

hasičský hrnec a vepř)

 

Žalář                                                  HROZNATA – 14. 7.                                               

                                                           *kol. 1170 - †1217

                                                           (též okovy)

                                                                      

Žebrák                                                           ALŽBĚTA UHERSKÁ – 17. 11.

                                                           *1207 hrad Sáros Patak - †1231 Marburg

                                                           (též růže, almužna a džbán)

 

Žebrák                                                           ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11.                           Čech,

                                                           *1215 Praha - †1282 Praha                          nemocných,

                                                           (též odložená koruna, almužna, kostel                chudých,

                                                           a beránek)                                                       trpících

 

Žebrák u koně                                               MARTIN – 11. 11.                                         vojáků,

                                                           *kol. 316 Sabaria - †397 Candes                  jezdců,

                                                           (též jezdec na koni, s půleným pláštěm               zbrojířů

                                                           a husa)

 

Žena v šátku                                      ANNA – 26. 7.                                                           Bretaně,

I. století                                                          horníků

(též se starcem s knihou – její manžel                lodníků,

sv. Jáchym, a holubičky)                                              matek a manželů,

                                                                                  vdov a 

                                                                                                                                 chudých

           

Žezlo                                                  ŠTĚPÁN I. UHERSKÝ – 16. 8.                     Maďarska

* kol.970 Ostřihom - †1038 Budín

                                                           (též koruna)

 

 

Žezlo                                                  ZIKMUND – 30. 4.                                        Čech,

*? - † 525                                                      kajícníků

 (též koruna, jablko, meč)

 

 

Zpracováno na základě publikace:

Heyduk, Josef: Svatí církevního roku,Vyšehrad, Praha 2001

 

 

L. P. 2004

Dorota Egerlová

 


Úvodní stránka. Úvodní stránka. Egerle's web site. egerle.com