Atributy
svatých  

 

 

 

 

 

 
 
 

aneb
 
 
Klíč k poznávání soch, obrazů a výzdob

nejen našich kostelů

 

 

 

V tomto klíči jsou abecedně seřazeny atributy (tj. předměty, zvířata, obvyklé činnosti), které je možné pozorovat na vyobrazeních u jednotlivých svatých a světic. Abychom mohli podle daných reálií nejlépe určit, která osoba se na zobrazení nachází, stačí si zvolit určitý atribut a podle něj pak abecedně vyhledat v tomto klíči ke kterému svatému/ světici bývá obvykle přiřazován. V závorce pod životopisnými údaji lze pak nalézt další atributy, které se k dané osobě váží. Souhlasí-li i ony s pozorovaným vyobrazením, jste na nejlepší cestě k určení totožnosti.

 

Pozn. Osvědčilo se začít od méně obvyklých znaků: např. „měšec,“ „mušle,“ „naběračka,“ a postupovat směrem k tradičním, např. „kniha.“ Opačný postup bývá pracnější a časově náročnější.


Seznam svatých. Jdi na seznam svatých. Egerle's web site. egerle.com